Privacybeleid Dutchskins

 

 

Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door Dutchskins International BV, hierna genoemd Dutchskins.

Via de website www.dutchskins.comvan Dutchskins worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2018.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kun u bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen, waarbij wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden.

Daarnaast kun u een account aanmaken op onze website, om inzicht in uw bestellingen te verkrijgen en uw verlanglijstje bij te houden. Ook bij het bekijken van onze website op verschillende apparaten zoals een smartphone, een tablet, of een computer, e.d. worden er persoonsgegevens verzameld.

Verder is het mogelijk dat u ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen om de vraag of klacht te behandelen. Tot slot is het mogelijk dat wij gegevens van u verzamelen middels prijsvragen, en andere acties waar u aan deelgenomen hebt, of wanneer u hebt deelgenomen aan een markt- of klantonderzoek.

Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Twitter en Pinterest), bijvoorbeeld wanneer jij contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen uw accountnaam zodat wij op uw bericht kunnen reageren.

Wanneer u gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die u zelf invult door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen, deel te nemen aan prijsvragen of door het aanmaken van een account):

 • Naam en Voorna(a)m(en);
 • Geslacht;
 • (factuur)Adres;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • Email adres;
 • Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van uw smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;
 • U surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van uw bezoek op onze website;
 • Betaalgegevens;
 • Aankoopgeschiedenis;
 • Inloggegevens van uw account.

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
 • om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven en/of post;
 • om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de website van Dutchskins en websites van derden op basis van uw interesses en uw (online) aankoopgeschiedenis;
 • om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses en uw (online) aankoopgeschiedenis (zie ook het kopje profilering);
 • om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken wanneer u iets gewonnen hebt;
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • om (op individueel niveau) onze website, winkels, assortiment en onze dienstverlening zowel in de winkel als online te verbeteren. Dit doen wij op basis van: uw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers;
 • We leggen camerabeelden in onze showroom en magazijn vast voor de veiligheid van onze klanten, medewerkers en eigendommen. Maximaal bewaartermijn van 3 weken, tenzij er sprake is van een incident.

 

Dutchskins verzamelt en verwerkt deze Persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.

Het verstrekken van deze Persoonsgegevens ten behoeve van een aankoop is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met Dutchskins een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal Dutchskins mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van uw overeenkomst of kunnen wij u niet goed in staat stellen om aan uw eigen verplichtingen te voldoen.

 

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden bewaard tot zeven jaar na het doen van een aankoop ten behoeve van analyse doeleinden en commerciële doeleinden zoals suggesties herhaalaankoop.

 

Verstrekking aan derden

Dutchskins zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Koopovereenkomst:

 • Postorderbedrijf, voor het bezorgen van uw order;
 • Ateliers, ook buiten de EEG, voor het maken van uw order op maat;
 • Stoffeerders, voor het uitvoeren van de werkzaamheden volgens de koopovereenkomst;

Wanneer het product online gekocht is ook:

 • Hostingpartij van de website inclusief de developer;
 • Betaalprovider, voor het verzorgen van betalingen en terugbetalingen;
 • Reviewpartner, voor het uitnodigen van klanten voor een review van het gekochte product.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Dutchskins geeft Persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de koopovereenkomst. Mocht dit om andere redenen gebeuren, dan zal Dutchskins vaststellen of sprake is van een adequaatheidsbesluit in de zin van de toepasselijke regelgeving, en indien een dergelijk besluit er niet is, zal alleen sprake zijn van doorgeven van Persoonsgegevens indien er passende of geschikte waarborgen zijn. In situaties van het doorgeven van Persoonsgegevens kan jij om een kopie van deze stukken verzoeken via privacy@homefashiongroup.nl.

 

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht u geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Ook kun u u afmelding doorgeven aan onze klantenservice.

 

Profilering

Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om u de beste online winkelervaring te kunnen bieden. Dit doen wij door diverse gegevens van u aan elkaar te koppelen, zoals uw accountgegevens, uw aankoopgeschiedenis, maar ook uw surfgedrag op onze website op verschillende apparaten, zoals u computer, smartphone of tablet. Het is tevens mogelijk dat wij uw gegevens aanvullen of optimaliseren met gegevens uit openbare bronnen zoals het kadaster of bronnen waarbij jij toestemming hebt gegeven voor het door Dutchskins beoogde gebruik. Dit doen wij enkel wanneer dit wettelijk gezien is toegestaan.

Door uw gegevens te combineren uit verschillende bronnen, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content tonen op onze website of websites van derden, die aansluiten bij uw interesses en aankoopgeschiedenis. Ook onze online folder en nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen.

Bij het verzamelen en combineren van u gegevens maken we gebruik van cookies. Cookies maken het onder andere mogelijk om gepersonaliseerde aanbiedingen van Dutchskins op externe websites te tonen, dus op websites die niet van Dutchskins zijn. Wij kunnen aan de hand van cookies zien welke advertenties op externe websites aan u zijn getoond en of jij ze hebt bekeken of niet.

Cookies accepteren

Als u alle functionaliteiten op onze website wil gebruiken is het nodig dat u onze cookies accepteert. Bij u eerste bezoek zie u een venster waarmee u de cookies kunt accepteren. Dit doe u door de melding te sluiten of door verder te gaan op onze website.

Afmelden cookies

Wil u onze cookies verwijderen of wil u voorkomen dat cookies überhaupt op u computer komen? Schakel dan de cookies uit in Internet Explorer, Firefox, Safari en Google Chrome.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Dutchskins hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van uw Persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van uw Persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens worden niet centraal opgeslagen en datadragers versleuteld;
 • Hantering van een goed wachtwoordenbeleid;
 • Het inrichten van autorisaties;
 • Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Dutchskins of onder adequate beveiliging worden gehost bij leveranciers waarmee Dutchskins een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten;
 • Het is mogelijk om te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
 • Het inrichten van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de getroffen beveiligingsmaatregelen;
 • Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen;

 

SSL

Dutchskins maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer – Protocol) voor de website tijdens het bestelproces en alle contactformulieren.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan u deze te allen tijde wijzigen. U kunt op www.dutchskins.comvia het contact formulier of via een email (info@dutchskins.com) .Ook kun u bij Dutchskins klantenservice terecht indien u inzage wenst in de gegevens die Dutchskins van u heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Heb u nog vragen over het privacybeleid van Dutchskins dan kun u per e-mail contact opnemen met Dutchskins klantenservice via info@dutchskins.com.

 

Dutchskins
Postbus 310
7300 AH Apeldoorn
055 5214794
info@dutchskins.com

of

Zonnehorst 16
7207 BT Zutphen

Wanneer u contact opneemt krijgt u binnen één maand reactie.